Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci Oddelenia surovinových zdrojov a geologických materiálov
doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.
litosférické fluidá; mineralógia; petrológia; izotopová geológia; genéza rudných ložísk
T:     02/ 3229 3209
ORCID:   ORCID