Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci Oddelenia surovinových zdrojov a geologických materiálov
doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.
Životopis nie je vložený.