Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník, generálny riaditeľ
RNDr. Ján Madarás, PhD.
regionálna geológia, geologické mapy; kryštalinikum; štruktúrna geológia a tektonika; neotektonika
T:     02/ 3229 3202
ORCID:   ORCID