Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci Oddelenia geomagnetizmu, zástupca riaditeľa Geofyzikálneho odboru
RNDr. Ján Vozár, PhD.
Vzdelanie:

1997 Získanie vedeckej hodnosti Mgr. (FMFI UK, Bratislava)

2001 Získanie vedeckej hodnosti RNDr. (FMFI UK, Bratislava)

2006 Získanie vedeckej hodnosti PhD. (FMFI UK, Bratislava)

Pracovné pozície:

3/2016 – doteraz Samostatný vedecký pracovník
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovensko

4/2009 – 2/2016 Vedecký pracovník
Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin, Írsko

9/2000 – 4/2009 Odborný asistent
Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

1/1999 – 12/1999 Odborný asistent
Geologická služba SR

Riešené projekty:

http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogm/personal/vozar/en/projekt.htm

2016–2018 hlavný riešiteľ
SASPRO 1947/03/01-b: CRITHON3D Multi-dimensional integrated geophysical-petrological modelling of the crust, and uppermost mantle for central Europe region by structural joint inversion

2012–2016 Post-Doctoral fellow v Dublin, Ireland
IRETHERM – SFI (Scientific Foundation of Ireland) funded

2009–2012 Post-Doctoral fellow v Dublin, Ireland
INDEPTH4 – “InterNational DEep Profiling of Tibet and the Himalaya Phase IV”

2006–2008 hlavný riešiteľ
VEGA grant 6045 – “Study of the flexure contact North European platform vs. Carpathian litospheric plate”

2003–2009 spoluriešiteľ projektu
CEMES project – “Central Europe Mantle Geoelectrical Structure”

2001–2009 spoluriešiteľ projektu
CELEBRATION 2000 project – “Central European Lithospheric Experiment Based on Refraction”

Vybrané publikácie:

http://www.researcherid.com/rid/E-6086-2016