Publikácie

vedecký pracovník, vedúci Oddelenia geomagnetizmu, zástupca riaditeľa Geofyzikálneho odboru
RNDr. Ján Vozár, PhD.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií
Nie sú uvedené žiadne publikácie.