Zoznam článkov

1024
Dokumentácia morských pieskov sandberských vrstiev v stavebnej jame v Devínskej Novej Vsi

Dokumentácia morských pieskov sandberských vrstiev miocénneho veku (vrchný báden, 12 -13 miliónov rokov) v stavebnej jame bytového a občianskeho súboru stavieb Devínska Nová Ves – Pod Srdcom. Výskumu sa v piatok 5. apríla 2024 zúčastnili špecialisti – geológovia a paleontológovia z Ústavu vied o Zemi SAV, Prírodovedeckej fakulty UK, SNM – Prírodovedného múzea, Štátneho geologického…

»
1024
Čo sa deje s ľadom v Dobšinskej ľadovej jaskyni?

Aby sme mohli vedecky korektne odpovedať na túto otázku, krátko si pripomeňme jedinečnosť jaskyne a za základe súčasného vedeckého skúmania sa pokúsime odpovedať. Chladné mohutné ústie priepasti v masíve kopca Duča pri Stratenej bolo obyvateľom známe od nepamäti. Oficiálnymi objaviteľmi jaskyne sú Eugen Ruffínyi, András Mega a Gustáv Lang z Dobšinej, ktorí sa do „ľadovej priepasti“ za asistencie ďalších…

»
1024
Slovenskí vedci na mohyle v Írsku: o geofyzikálnom prieskume vyšiel dokumentárny film

Geofyzikálno-geodetická skupina v zložení Pavol Zahorec a Ema Nogová (Ústav vied o Zemi SAV), Roman Pašteka (Prírodovedecká fakulta UK) a Juraj Papčo (Stavebná fakulta STU) sa opätovne zúčastnila na výskume takmer 5000 rokov starej mohyly Newgrange v Írsku. Mohyla je známa existenciou podzemnej komnaty s prístupovou chodbou v jednej svojej časti, pričom zvyšná časť je…

»
972
Deň otvorených dverí na ÚVZ SAV v Banskej Bystrici

Ústav vied o Zemi SAV sa opäť zapojil do celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky. V stredu 8. novembra 2023 v rámci Dňa otvorených dverí takmer 150 detí zo základných škôl z Banskej Bystrice, Slovenskej Ľupče a zo Starých Hôr nazrelo do tajov geológie. Malí aj väčší zvedavci navštívili spolu 9 stanovíšť – geochemické, paleolimnologické, izotopové a separačné laboratórium, brusiareň, Rtg…

»
1024
Dni paleontológov v Ostrave

V dňoch 17. až 19.10.2023 sa uskutočnila  22. Česko-Slovensko-Poľská paleontologická konferencia v Ostrave. Usporiadateľom tohto každoročného podujatia bola VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Náročnej úlohy hlavného organizátora konferencie sa zhostil  Prof. Ing. Petr Skupien, PhD.      Paleontologickej konferencie sa zúčastnilo 60 účastníkov z piatich krajín (Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajina), a to z rôznych akademických pracovísk, univerzít,…

»
1024
Bratislavský Štandard: Na Dobrej Vode sa počas roka často trasie zem. Hrozí obyvateľom nebezpečenstvo?

Slovensko nepatrí ku krajinám, kde by sa často vyskytovali výrazné zemetrasenia, ktoré by priniesli materiálne škody, alebo straty na ľudských životoch. Na západnom Slovensku je však podľa dlhoročných meraní seizmológov najviac riziková obec Dobrá Voda v okrese Trnava. Čítajte viac: https://bratislava.standard.sk/476009/na-dobrej-vode-sa-pocas-roka-casto-trasie-zem-hrozi-obyvatelom-nebezpecenstvo

»