Oddelenie paleobiológie a evolúcie organizmov

fosílie

Vedecké zameranie

Oddelenie paleobiológie a evolúcie organizmov sa zaoberá:

  • výskumom paleoekológie, biogeografie a evolučnej paleobiológie morských a suchozemských bezstavovcov
  • rekonštrukciou a časových a priestorových zmien v druhovom zložení a diverzite druhohorných a treťohorných ekosystémov.

Výskum na tomto oddelení tiež sleduje a meria procesy ktore vedú k zachovaniu fosílnych zvyškov s pomocou aktuopaleontologických postupov a vyvíja metódy ktoré umožňujú vypočítať skreslenie fosílneho záznamu. Výskum je geograficky zameraný na alpsko-karpatské pasmo ako aj na ďalšie oblasti v Európe, Afrike, Ázii a Amerike. Jednou z kľúčových tém je analýza masových vymieraní a rozsiahlych environmentálnych zmien na konci triasu (pred 201 miliónmi rokmi), na konci jury (pred 145 miliónmi rokmi), a na konci paleocénu (pred 56 miliónmi rokmi). Tieto tri udalosti viedli k rozsiahlym zmenám v zložení a fungovaní ekosystémov a zanechali svoj odtlačok v horninách zachovaných na našom území. Na oddelení sa primarne vyuzivaju kvantitativne metody analytickej paleobiologie, geochemické a geochronologické metódy, a morfometrické a vizualizačné metódy.


Pracovníci

  • Vedúci oddelenia:

Mgr. Adam Tomašových, DrSc.

  • Pracovníci:

RNDr. Silvia Antolíková, PhD.
Mgr. Juraj Hrabovský, PhD.
MSc. Martina Jambrović
Mgr. Ivana Koubová, PhD.
Mgr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Mgr. Vladimír Šimo, PhD.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Mgr. Csaba Tóth, PhD.
Mgr. Peter Vršanský, PhD.