Oddelenie seizmológie

ilustračný obrázok - AlpArray mapa

Vedecké zameranie

  • výskum seizmickej aktivity, seizmického režimu aktívnych ohniskových zón a seizmického zdroja využitím moderných pokročilých metód analýzy seizmických údajov
  • numerické simulácie seizmického pohybu v realistických zložitých 3D štruktúrach spolu s vývojom numerických metód modelovania a metód analýzy údajov

Oddelenie riadi a prevádzkuje Národnú sieť seizmických staníc, vybavenú digitálnymi seizmickými aparatúrami a zberným systémom nameraných údajov, ktoré sa v reálnom čase odosielajú do Dátového a spracovateľského centra národnej siete v Bratislave.

Súčasťou oddelenia sú seizmické stanice: Hurbanovo, Modra-Piesok, Šrobárová, Vyhne, Železná studienka, Červenica, Kečovo, Kolonické sedlo, Liptovská Anna, Iža, Moča a Stebnícka Huta.


Pracovníci

  • Vedúci oddelenia:

Mgr. Kristián Csicsay, PhD.

  • Pracovníci:

Mgr. Erik Bystrický
RNDr. Andrej Cipciar
Mgr. Lucia Fojtíková, PhD.
Mgr. Martin Gális, PhD.
doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc.
Mgr. Miriam Kristeková, PhD.
RNDr. Róbert Kysel, PhD.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
RNDr. Peter Pažák, PhD.
Mgr. Martin Šugár