Laboratórium geofluíd a mikrotermometrie

Mikrotermometrická aparatúra

Laboratórium geofluíd a mikrotermometrie sa venuje výskumu fluidných inklúzií. Fluidné inklúzie zachytávajú relikty fluíd a tavenín, z ktorých kryštalizujú minerály a horniny. Pri izbovej teplote inklúzie obsahujú dcérske minerály a fázy plynného a kvapalného skupenstva. Pri  zahrievaní, alebo ochladzovaní inklúzií, dochádza k fázovým zmenám, z ktorých možno odvodiť chemické zloženie a hustotu fluida, ako aj podmienky vzniku hostiteľského minerálu.

Mikrotermometrická aparatúra v našom laboratóriu pozostáva z termokryokomory LINKAM FTIR600, v ktorej sa pozorujú fluidné inklúzie v transparentných mineráloch v teplotnom intervale od -196 °C do +600 °C. Presnosť merania 0.1 °C v celom rozsahu, sa zabezpečuje platinovým rezistorom. Komora je upevnená na polarizačný mikroskop ZEISS Axio Scope.A1 vybavený digitálnou kamerou QImaging MicroPublisher 5.0 RTV a sadou objektívov s veľkou pracovnou vzdialenosťou, ktoré umožňujú pozorovanie objektov s veľkosťou niekoľko mikrometrov. Programovateľná komora sa ovláda cez LCD dotykový displej, alebo cez počítač pomocou sofvéru Linksys 32, ktorý dávkuje chladiace médium (kvapalný dusík) a riadi funkciu zahrievacieho bloku, čím zabezpečuje absolútnu kontrolu nad teplotou. Komoru možno použiť aj na snímanie Ramanových spektier dcérskych minerálov a plynov (CO2, N2, CH4, H2S, H2) pri izbovej teplote, alebo hydrátov solí vznikajúcich reakciou s vodným roztokom pri zmrazovaní.


Zodpovedný pracovník:

Mgr. Jozef Vlasáč, PhD.

T:048 321 3330
Pracovisko Banská Bystrica