Laboratórium paleolimnológie

limnologická plošina

Paleolimnologické laboratórium je určené na prieskum a odber dnových usadenín vodných nádrží a súčasných jazier. Prieskum dna sa vykonáva sonarom SB-216S, ktorým sa zistí topografia dna nádrže a celková mocnosť usadenín v jazere v líniových rezoch. Výsledkom je 3D rekonštrukcia mocnosti jazerných usadenín. Limnologická plávajúce plošina umožňuje odber vzoriek z dna a skúmanie ich paleontologického obsahu alebo mechanických, fyzikálnych a chemických vlastností, predovšetkým pri riešení problematiky klimatických zmien v kvartéri a životného prostredia.

Limnologická plávajúca plošina:

 • Rozmery: 3,6 x 2,8 x 0,76 m
 • Hmotnosť: cca. 270 kg
 • Hĺbka vŕtania do dna: až 23 m;
 • Hĺbka vody: min. 1,5 m, max. cca. 100 m
 • Materiál: hliníková konštrukcia
 • Vznášanie na vodnej hladine: 4 gumenné dvoj-komorové plaváky
 • Kotvenie: 4 kotvy; každé kotviace lano má dĺžku rovnajúcu sa dvojnásobku hĺbky vody
 • Pohyb plošiny po vodnej ploche: elektrický alebo benzínový motor
 • Vŕtanie: mechanické pomocou kladky a kladiva
 • Dĺžka jadra: 2m
 • Priemer jadra: 60 mm
 • Vhodnosť sedimentov pre vŕtanie: íly až strednozrnné piesky
 • Obsluha: 3-4 osoby

Sonar SB-216S:

 • Rozmery: 105 x 67 x 40 cm
 • Hmotnosť: 72 kg
 • Pracovná frekvencia: 2-16 kHz
 • Vlnová dĺžka: 20 ms
 • Vertikálne rozlíšenie: 6-10 cm
 • Šírka lúča: 17-24°
 • Optimálna pracovná hĺbka: 3-5 m nad dnom
 • Hĺbkový dosah: 300 m
 • Pracovná stanica: laptop, signál zo sonaru prenášaný spevneným kevlarovým káblom
 • Zobrazenie signálu: okamžité s možnosťou registrácie do rôznych grafických formátov a s GPS súradnicami profilu
 • Penetrácia signálu do dna: zrnité vápnité piesky – 6 m; íly – 80 m
 • Napájacie napätie: 110/220 V alebo 12 V
 • Pohyb po vodnej hladine: na plávajúcej plošine; pri ťahaní za člnom je sonar uchytený na plaváku
 • Obsluha: 2-3 osoby

Pre rozdelenie sedimentárnych jadier na dve polovice sa využíva rezač jadier od spol. Geotek

Rezač jadier:

 • Max. dĺžka jadier: 155 cm
 • Priemer jadier: 5-15 cm
 • Systém rezania: plastový obal hrúbky do max. 3 mm je rozpolený dvoma elektrickými vibračnými brúskami alebo dvoma listovými nožmi
 • Rozdelenie jadra: tenkým oceľovým lankom
 • Rozmery rezača jadier: 255 x 70 x 45 cm
 • Hmotnosť: 100 kg

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.

T:048 321 3314
Pracovisko Banská Bystrica
Poster o Laboratóriu paleolimnológie