Geomagnetické observatórium

geomagneticky pavilon v Hurbanove

Geomagnetické observatórium v Hurbanove je národnou inštitúciou, ktorej poslaním je monitorovanie a interpretovanie premenného zemského magnetického poľa.

Observatórium oficiálne založil 30. septembra 1900 Dr. Mikuláš Thege Konkoly (Konkoly-Thege Miklós) – miestny šľachtic, známy učenec a riaditeľ Štátneho ústavu pre meteorológiu a zemský magnetizmus v Budapešti. Historické názvy tohto observatória boli Ógyalla a neskôr Stará Ďala.

V roku 1998 sa observatórium Hurbanovo oficiálne zapojilo do medzinárodného programu INTERMAGNET – svetovej siete v reálnom čase pracujúcich geomagnetických observatórií.

Variácie geomagnetického poľa sú nepretžite zaznamenávané dvomi prístrojmi: torzným fotoelektrickým magnetometrom (TPM) a trojosovým ferosondovým magnetometrom Magson. Okrem zaznamenávania variácií sa dvakrát do týždna vykonávajú absolútne merania. Na tento účel sa používa DI-flux teodolit (typ Lemi) a protonový precesný magnetometer (typ Elsec 820). Spracované údaje sú zasielané do dátového centra INTERMAGNET v Paríži.

IAGA kód observatória: HRB

Súradnice observatória:

ZemepisnéGeomagnetické
šírkadĺžkašírkadĺžka
47.874°N18.188°E46.67°N101.18°E

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Fridrich Valach, PhD.

T:035 760 2211
Pracovisko Hurbanovo