Cena Jána Pettka

Cena Jána Pettka je ocenenie za publikačno/citačný impakt a šírenie dobrého mena slovenskej geológie v zahraničí

Laureáti:

2023:

RNDr. Igor Petrík, DrSc.
doc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

2022:

prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

2021:

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

2020:

RNDr. Milan Kohút, CSc.
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.
RNDr. Patrik Konečný, PhD.

2019:

prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

2018:

prof. Mgr. Juraj Majzlan, PhD.
doc. Mgr. Ondrej Lexa, PhD.
doc. Mgr. Martin Danišík, PhD.
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.

2017:

prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.

2016:

prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
RNDr. Igor Broska, DrSc.
RNDr. Marián Janák, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
RNDr. Michal Nemčok, DrSc.
Mgr. Adam Tomašových, PhD.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

zobrazenie diplomu

Štatút ceny J. Pettka / PDF

obálka Mente et Malleo

Milan Kohút: Cena Jána Pettka má už 20 laureátov. Je to veľa alebo málo? / PDF

snimka stranky v casopise

Návrh na cenu NGK SR / PDF