Národný geologický komitét Slovenskej republiky / National Geological Committee of Slovakia

logo NGK

Národný geologický komitét Slovenskej republiky je zástupca slovenských geologických vedeckých inštitúcií v Medzinárodnej únii geologických vied – International Union of Geological Sciences (IUGS)

Členstvo Národného geologického komitétu SR v IUGS je financované z prostriedkov Slovenskej akadémie vied.

Štatút NGK SR / PDF

Aktuality