Zoznam článkov

1024
Mineralogická konferencia MinWien2023

Mineralogická konferencia MinWien2023, míting Nemeckej mineralogickej spoločnosti a Rakúskej mineralogickej spoločnosti, ku ktorým sa tento rok pripojila aj Slovenská mineralogická spoločnosť, sa konala vo Viedni v GeoZentre Fakulty geologických vied, geografie a astronómie Viedenskej univerzity v termíne od 19. do 21. septembra. V organizačnom výbore konferencie pod vedením Herty Effenberger a Christiana Lengauera z Viedenskej univerzity figurovali aj Peter Bačík a Igor…

»
1024
SAV udelila pamätné medaily kolektívom aj osobnostiam

Pri príležitosti 70. výročia Slovenskej akadémie vied udelil jej predseda Pavol Šajgalík v piatok 23. 6. 2023 kolektívom a osobnostiam pamätné medaily. Ocenenia si prevzali zástupcovia jednotlivých ústavov, vedci, ale aj popularizátori vedy v priestoroch Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vedy na Slovensku, reprezentujú úlohu akadémie alebo prispievajú k viditeľnosti…

»
1024
Účasť Ústavu vied o Zemi na podujatí „Víkend so SAV – oslava 70. výročia akadémie“

V dňoch 23. – 24. júna sa uskutočnilo podujatie „Víkend so SAV – oslava 70. výročia akadémie“, ktoré sa konalo na Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea v Bratislave.  Na podujatí sa zúčastnil aj Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i. V piatok začali propagáciou nášho ústavu pracovníci Geofyzikálneho odboru. Oddelenie seizmológie sa prezentovalo rôznymi interaktívnymi modelmi, ktoré schematicky…

»
1024
5. sympózium geológov “priateľov Českého masívu” venované varískej orogenéze sa uskutočnilo na Smolenickom zámku

5. sympózium o Českom masíve (5th Bohemian Massif Symposium) sa konalo v dňoch 7.–10. júna 2023 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach. Toto sympózium nadviazalo na úspešné stretnutia organizované rakúskymi, českými a nemeckými „geológmi–priateľmi Českého masívu“ zamerané na pochopenie varíckeho (devónsko-karbónskeho) orogénu, ktorý dobre je pochopený v Českom masíve na formovanie Varískej zemskej kôry…

»
1024
IV. sympózium Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i. 2023

Po štvorročnej prestávke, vynútenej pandemickou situáciou v rokoch 2020 – 2022, sa podarilo v dňoch 6. – 7. júna 2023 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku usporiadať štvrté sympózium Ústavu vied o Zemi SAV. Tak, ako pri predchádzajúcich stretnutiach, aj toto malo pracovný, ale aj neformálny charakter. Tímbilding pracovníkov Geologického odboru a Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV bol zároveň malým interným…

»