Zoznam článkov

1024
Cena Rudolfa Mocka doktorandovi Pavlovi Myšľanovi

V dňoch 18. – 20. apríla 2024 sa uskutočnil v areáli výučbového zariadenia Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) v Herľanoch XXIII. ročník  Medzinárodnej konferencie mladých geológov (International Conference of Young Geologists 2024). Konferencie, prednostne zameranej na študentov 2. a 3. stupňa štúdia, ale aj mladých vedeckých pracovníkov zo všetkých oblastí geológie, sa z Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i. zúčastnili dvaja doktorandi…

»
1024
Ocenenie pre doktorandku Evu Prorokovú na konferencii GEOCHÉMIA 2024

Doktorandka nášho ústavu, Mgr. Eva Proroková, získala cenu Stanislava Gazdu za najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov na konferencii GEOCHÉMIA 2024, ktorá sa konala na ŠGÚDŠ v Bratislave v dňoch 10.-11. 04. 2024. Poster s názvom „Kvantitatívne stanovenie Mn3+/Mn4+ vo vzorkách sekundárnych Mn minerálov titračnou metódou podľa E. Blooma“, v stanovenom krátkom čase stručne, ale zrozumiteľne,…

»
1024
Dokumentácia morských pieskov sandberských vrstiev v stavebnej jame v Devínskej Novej Vsi

Dokumentácia morských pieskov sandberských vrstiev miocénneho veku (vrchný báden, 12 -13 miliónov rokov) v stavebnej jame bytového a občianskeho súboru stavieb Devínska Nová Ves – Pod Srdcom. Výskumu sa v piatok 5. apríla 2024 zúčastnili špecialisti – geológovia a paleontológovia z Ústavu vied o Zemi SAV, Prírodovedeckej fakulty UK, SNM – Prírodovedného múzea, Štátneho geologického…

»
1024
Čo sa deje s ľadom v Dobšinskej ľadovej jaskyni?

Aby sme mohli vedecky korektne odpovedať na túto otázku, krátko si pripomeňme jedinečnosť jaskyne a za základe súčasného vedeckého skúmania sa pokúsime odpovedať. Chladné mohutné ústie priepasti v masíve kopca Duča pri Stratenej bolo obyvateľom známe od nepamäti. Oficiálnymi objaviteľmi jaskyne sú Eugen Ruffínyi, András Mega a Gustáv Lang z Dobšinej, ktorí sa do „ľadovej priepasti“ za asistencie ďalších…

»
1024
Slovenskí vedci na mohyle v Írsku: o geofyzikálnom prieskume vyšiel dokumentárny film

Geofyzikálno-geodetická skupina v zložení Pavol Zahorec a Ema Nogová (Ústav vied o Zemi SAV), Roman Pašteka (Prírodovedecká fakulta UK) a Juraj Papčo (Stavebná fakulta STU) sa opätovne zúčastnila na výskume takmer 5000 rokov starej mohyly Newgrange v Írsku. Mohyla je známa existenciou podzemnej komnaty s prístupovou chodbou v jednej svojej časti, pričom zvyšná časť je…

»