Zoznam článkov

1024
Mineralogická konferencia MinWien2023

Mineralogická konferencia MinWien2023, míting Nemeckej mineralogickej spoločnosti a Rakúskej mineralogickej spoločnosti, ku ktorým sa tento rok pripojila aj Slovenská mineralogická spoločnosť, sa konala vo Viedni v GeoZentre Fakulty geologických vied, geografie a astronómie Viedenskej univerzity v termíne od 19. do 21. septembra. V organizačnom výbore konferencie pod vedením Herty Effenberger a Christiana Lengauera z Viedenskej univerzity figurovali aj Peter Bačík a Igor…

»
1024
SAV udelila pamätné medaily kolektívom aj osobnostiam

Pri príležitosti 70. výročia Slovenskej akadémie vied udelil jej predseda Pavol Šajgalík v piatok 23. 6. 2023 kolektívom a osobnostiam pamätné medaily. Ocenenia si prevzali zástupcovia jednotlivých ústavov, vedci, ale aj popularizátori vedy v priestoroch Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vedy na Slovensku, reprezentujú úlohu akadémie alebo prispievajú k viditeľnosti…

»
1024
Účasť Ústavu vied o Zemi na podujatí „Víkend so SAV – oslava 70. výročia akadémie“

V dňoch 23. – 24. júna sa uskutočnilo podujatie „Víkend so SAV – oslava 70. výročia akadémie“, ktoré sa konalo na Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea v Bratislave.  Na podujatí sa zúčastnil aj Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i. V piatok začali propagáciou nášho ústavu pracovníci Geofyzikálneho odboru. Oddelenie seizmológie sa prezentovalo rôznymi interaktívnymi modelmi, ktoré schematicky…

»
1024
5. sympózium geológov “priateľov Českého masívu” venované varískej orogenéze sa uskutočnilo na Smolenickom zámku

5. sympózium o Českom masíve (5th Bohemian Massif Symposium) sa konalo v dňoch 7.–10. júna 2023 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach. Toto sympózium nadviazalo na úspešné stretnutia organizované rakúskymi, českými a nemeckými „geológmi–priateľmi Českého masívu“ zamerané na pochopenie varíckeho (devónsko-karbónskeho) orogénu, ktorý dobre je pochopený v Českom masíve na formovanie Varískej zemskej kôry…

»
1024
IV. sympózium Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i. 2023

Po štvorročnej prestávke, vynútenej pandemickou situáciou v rokoch 2020 – 2022, sa podarilo v dňoch 6. – 7. júna 2023 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku usporiadať štvrté sympózium Ústavu vied o Zemi SAV. Tak, ako pri predchádzajúcich stretnutiach, aj toto malo pracovný, ale aj neformálny charakter. Tímbilding pracovníkov Geologického odboru a Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV bol zároveň malým interným…

»
1024
Návšteva budúcich inšpektorov CTBTO v Hurbanove

V sobotu 29. apríla 2023 sme na Geomagnetickom observatóriu ÚVZ SAV, v. v. i., v Hurbanove privítali vzácnu návštevu. Na odbornú exkurziu na naše pracovisko zavítali budúci inšpektori Organizácie zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO). Išlo o účastníkov medzinárodného cvičenia Prípravnej komisie CTBTO, ktoré na Slovensku zabezpečoval Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. Išlo o…

»
800
Mineralógovia posudzovali stav zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici po požiari v budove Berggerichtu

Historické centrum Banskej Štiavnice na Námestí svätej Trojice v sobotu 18. 3. 2023 zasiahol ničivou silou požiar. Postupne sa rozšíril z domu, v ktorom sa nachádza turistická atrakcia „Banka lásky“ na strechy ďalších objektov, pričom najvážnejšie škody spôsobil na budove Berggerichtu, kde je umiestnená mineralogicko – ložisková expozícia a depozitáre Slovenského banského múzea. Podľa materiálu zo 4. 4. 2023…

»
512
Martin Števko v nominácii na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2022

Dvadsaťosem nominácií v desiatich kategóriách a dve Mimoriadne ceny. Tak vyzeral zoznam nominovaných osobností 26. ročníka udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2022. Veľká porota rozhodla okrem nominovaných aj o dvoch laureátoch  Mimoriadnej ceny. Mená všetkých laureátov sme spoznali na galavečere 4. marca 2023 v Bratislave. Medzi troma nominovanými v kategórii Medicína a veda bol aj vedecký pracovník Ústavu vied…

»
833
Nádejné polárne žiare sa u nás tento týždeň (takmer) nekonali II.

Minulý týždeň sme v našej rubrike Aktuality informovali o doteraz najintenzívnejšej geomagnetickej búrke súčasného 25. cyklu slnečnej aktivity. Spomenuli sme, že geomagnetická búrka mala stupeň G3. Polárna žiara sa neobjavila priamo nad naším územím a šťastie pozorovať ju mohli mať len tí, ktorým v dobrom výhľade na sever nezacláňali terénne prekážky (napríklad pohoria), mali na…

»